Branding concept: psCity en ACHTUNG!mcgarrybowen

psCity en ACHTUNG!mcgarrybowen zijn na een pitch traject van Provincie Noord Holland gevraagd om een branding studie te maken voor ov-knooppunten en buitenpoorten in Noord-Holland. Dit branding concept moet bijdragen aan een betere benutting van ov-knooppunten en moet tegelijk een aantrekkelijk en herkenbaar product opleveren voor een groot publiek. Het doel is om de verbinding tussen stad en landschap te verbeteren. De twee bureaus, beide onderdeel van Dentsu Aegis Network, gaan samenwerken met DS Landschapsarchitecten.

Het uiteindelijke resultaat is een eindpublicatie van alle Buitenpoort studies voor het overkoepelende project ‘Landschap als vestigingswaarde’. Deze wordt gepresenteerd in de vorm van een tenstoonstelling op de slotmanifestatie tijdens de landschapstriennale in september 2017.

Landschapsarchitecten en bureaus slaan handen ineen
Voor de ontwikkeling van de openbare ruimte wordt steeds vaker gebruik gemaakt van landschapsarchitectenbureaus in combinatie met communicatie- en reclamebureaus. Thijs Verheugen, Director psCity: “de expertise van psCity is om vanuit marketingoogpunt de leefbaarheid van mensen te verbeteren. In samenwerking met bedrijven, steden en burgers. Dit sluit goed aan op de werkzaamheden van DS als gevestigd ontwerpbureau. Met de creativiteit van ACHTUNG!mcgarrybowen is het team compleet. Met deze combinatie kunnen we op het gebied van ontwerp, creativiteit en partnerships een gebied optimaal ontwikkelen en aantrekkelijk maken voor een groot publiek.

Buitenpoorten
Buitenpoorten zijn ov-knooppunten, overwegend treinstations, die op het snijvlak van stad en land liggen. Ze zijn daarmee gelegen aan landschappelijke structuren en groengebieden. Door deze bijzondere ligging kunnen zij functioneren als hub naar het landschap en brengen recreatie, cultuurhistorie, natuur, landschap, voorzieningen, wonen en vervoersmodaliteiten samen. Daarnaast kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het spreiden en concentreren van stedelijke en regionale bezoekers. Door het ontsluiten van landschappen via ov-knooppunten en het faciliteren van grote bezoekersstromen, kunnen kwetsbare stedelijke delen van de Metropool Regio Amsterdam worden ontzien.