Trendonderzoek City Village Life

Digitale versie
Stuur een email naar thijs.verheugen@pscity.nl voor een gratis digitale versie van het “Reconnected City” Trend report.

Reconnected City
Lieke Dols heeft in opdracht van psCity een ontwerpgericht trendonderzoek uitgevoerd naar City Village Life om de leefbaarheid in steden te verbeteren.

Doelstelling
Het signaleren van een actuele lifestyle trend en het ontwikkelen van Social Brandscaping concepten als antwoord op de huidige tijdgeest. De concepten “Pauze Room”, “Buurtbel en “Buursuper” uit het Reconnected City report, dienen de City Village Life trend tot leven te brengen, sociale cohesie in de stad te herstellen en daarmee de kwaliteit van leven van en in de stad te verbeteren.

Vraagstuk
De leefbaarheid in steden staat onder druk: urbanisering is nog lang niet op z’n retour. Prognoses laten zien dat het inwonersaantal in steden wereldwijd blijft stijgen. Van de Nederlandse bevolking woont op dit moment ruim 83% in steden. Naar verwachting zal dit percentage in 2025 gestegen zijn naar 87%. Vanuit verschillende hoeken ontstaan er bedreigende factoren voor de kwaliteit van leven van stedelingen: overbevolking, lucht- en geluidsvervuiling, het gebrek aan natuur en stilte in de stad. Steden staan voor de uitdagingen om aan de hand van deze ontwikkelingen de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren.

Trendonderzoek
Om de veranderende behoeften en mentaliteit rondom het leven in de stad in kaart te brengen, is er trendonderzoek uitgevoerd naar vier maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn:

24hours Around & Flexible Spaces – flexibiliteit
Togetherness & Involvement – verbondenheid
Slow Down & Fading Materialism – uitpluggen
Beliefs & New Religions – zingeving

In welke mate beïnvloeden de vier maatschappelijke ontwikkelingen het leven in de stad? Hiervoor werd kwalitatief onderzoek verricht naar de bovenstaande trends, de doelgroep Urban Villager en het stadsleven in Amsterdam, met als resultaat “City Village Life”.

Social Brandscaping concepten
Het conceptstatement ‘Reconnected City’ vormt het uitgangspunt voor drie concepten: “Pauze Room”, Buurtbel” en “Buursuper”. De drie concepten zijn uitgewerkt in pretotypes. Dit maakt de concepten snel zichtbaar en tastbaar, zonder dat er hoge kosten gemaakt worden (Sutmuller & Van Belkom, 2014). Middels deze pretotypes zijn de concepten getest bij de Urban Villagers en de testfocuspunten.

ReconnectedCity