Trendonderzoek City Village Life

Reconnected City
psCity voert een ontwerpgericht trendonderzoek uit naar City Village Life om de leefbaarheid in steden te verbeteren.

De leefbaarheid in steden staat onder druk: urbanisering is nog lang niet op z’n retour. Prognoses laten zien dat het inwonersaantal in steden wereldwijd blijft stijgen. Van de Nederlandse bevolkingwoont op dit moment ruim 83% in steden. Naar verwachting zal dit percentage in 2025 gestegen zijn naar 87%. Vanuit verschillende hoeken ontstaan er bedreigende factoren voor de kwaliteit van leven van stedelingen: overbevolking, lucht- en geluidsvervuiling, het gebrek aan natuur en stilte in de stad.

Daarnaast duiden de volgende vier trends de veranderende behoeften aan wat betreft het leven in de stad:
24hours Around & Flexible Spaces – flexibiliteit
Togetherness & Involvement – verbondenheid
Slow Down & Fading Materialism – uitpluggen
Beliefs & New Religions – zingeving

Steden staan voor de uitdagingen om aan de hand van de bovenstaande ontwikkelingen de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren.

Vraagstuk
In het kader van deze ontwikkelingen ziet psCity het belang om sociale verbondenheid in de stad te herstellen en te bevorderen. Hiervoor wordt kwalitatief onderzoek verricht naar de bovenstaande trends, de doelgroep Urban Villager en de stad Amsterdam.

ReconnectedCity

Doelstelling
Het ontwikkelen van Social Brandscaping concepten i.s.m. burgers, merken en de overheid, als antwoord op de huidige tijdgeest. Het concept dient City Village Life tot leven te brengen, sociale cohesie in de stad te herstellen en daarmee de kwaliteit van leven van en in de stad te verbeteren.

Een digitale versie van het onderzoek is opvraagbaar.