Een betere wereld begint bij het bedrijfsleven

Afgelopen week kopte De Volkskrant: ‘Een betere wereld begint bij het bedrijfsleven’

Het (Nederlandse) bedrijfsleven is een stuk voortvarender bezig met duurzaamheid dan de overheid. Een voorhoede van bedrijven maakt in rap tempo concrete stappen en haalt hiermee de doelen die de overheid gesteld heeft ruim in. Vroeger wees de politiek welke kant het op moest: klimaatverandering, diversiteit, glazen plafonds. Maar in 2017 gaan multinationals voorop, richting toekomst.

Wie oplet, ziet een alles veranderende golf aankomen – een aantal maatschappelijke vernieuwingen komen niet van links, niet van rechts, maar uit het bedrijfsleven. Op het gebied van klimaatbeleid, diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid heeft een deel van het bedrijfsleven het voortouw genomen. Het is nog niet perfect, maar de paradigmaverschuiving heeft al plaatsgevonden; we moeten haar alleen willen zien.

Sociale merken
Het artikel belicht een aantal merken die verantwoordelijkheid dragen als het gaat om een creëren van een betere wereld. Superbowl 2017 gaf een podium aan merken die maatschappelijk bewust zijn. Ineens zijn het waardebrengers geworden, als inspirerende predikers op een kansel. Zo toonde Airbnb een waaier aan mensen met de boodschap ‘We Accept‘. Audi prees met de campagne ‘Daughter‘ voor gelijke betaling voor gelijk werk met een vader die over zijn dochters toekomst vertelt, al vielen zij door de mand doordat ze dit nog niet in hun eigen bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. Het Amerikaanse biermerk Budweiser ontwikkelde de campagne ‘Born the Hard Way‘ als tegenreactie op het immigratiebeleid van Trump.

‘We Accept’ campagne Airbnb, Superbowl 2017


‘Hollandsewind’ campagne Eneco

Nike toonde bij de Grammy’s een reclamespot als een gospel: ‘Equilty had no boundaries’. Ook Energiebedrijf Eneco gaat voor duurzaam en pleit met de campagne ‘Hollandsewind’ voor een duurzaam gebruik van onze windstroom. Ikea voelt zich ook verantwoordelijk voor een betere toekomst en organiseert herbebossing – voor elk gekapte boom wordt een nieuwe geplant – en maakt meubels van gerecycled hout. Triodosbank won in 2014 een gouden Effie voor hun ‘Volg je hart, gebruik je hoofd’ campagne voor duurzaam bankieren.

Ook de internetgiganten zoals Google, Apple, Microsoft, Twitter en Facebook dragen bij aan een betere wereld en sloten een verdrag waarin ze beloven hun expertise niet beschikbaar te stellen als Trump een registratie van moslims invoert.

‘Equality has no boundries’ campagne Nike

psCity helpt merken een slag te maken naar de samenleving
De visie van psCity begint steeds meer werkelijkheid te worden: samen met merken, steden en burgers oplossingen ontwerpen voor grootstedelijke vraagstukken die maatschappelijk bijdragen en tegelijkertijd sociale merkbeloften waarmaken in het echte leven. psCity helpt merken om met deze kans bij te dragen aan een betere toekomst.

Bron: De Volkstrant, 15/02/2017