Stap in het buitenleven: volg het spoor van stad naar landschap!

Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij

In de pilot onderzochten psCity en DS Landschapsarchitecten voor Metropoolregio Amsterdam en provincie Noord-Holland hoe stations, die dichtbij natuur- of recreatiegebieden liggen, beter kunnen worden benut als toegangspoort naar het mooie landschap.

Tijdens de Landschapstriënnale op 20 september werd de pilot (download, pdf, 4 Mb) gepresenteerd en overhandigd aan Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord Holland en Annette Baerveldt, wethouder van de gemeente Velsen.

Joke Geldhof: “De nabijheid van natuur en landschap rond de steden levert een belangrijk bijdrage aan het goede vestigingsklimaat in het zuiden van onze provincie. Mensen hechten veel belang aan een gezonde en groene omgeving. Rond de ‘buitenpoorten’ liggen mooie kansen om natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk te maken. Dat laat ook deze studie zien.”

De komende periode willen we het concept van de Buitenpoorten verder uitwerken samen met andere partijen, zoals de NS, natuur- en recreatiebeheerders, het bedrijfsleven en lokale ondernemers.

IMG_Storyboard_Buitenpoorten